Αρχαία Ελληνικά έπιπλα. Σχεδιασμός ©Σταύρος Νεονάκης.  
   
  Δημιουργίες Νεονακης (Στ. Νεονάκης α.ε)